O mnie


Piotr Radziszewski (ur. 1 stycznia 1970 w Pszczynie) – polski lekarz urolog, profesor nauk medycznych specjalizujący się w urologii rekonstrukcyjnej, onkologii urologicznej, urologii czynnościowej, uroginekologii oraz schorzeniach wieku podeszłego u mężczyzn.


Działalność


W 1994 ukończył I Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W 1995 doktoryzował się z anatomii urologicznej w oparciu o pracę pt. „Unerwienie zwieracza zewnętrznego cewki moczowej”, a w 2007 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych (urologia). W 2011 roku otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Od 2004 członek zarządu Sekcji Urologii Czynnościowej i Kobiecej Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU). W 2007 roku został członkiem Komitetu ds. Wytycznych w Urologii (EAU) oraz Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego (PTU). W 2008 roku został członkiem zarządu Szkoły Urodynamicznej Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji (ICS) i członkiem dwóch komitetów tejże instytucji: edukacyjnego oraz neuro-urologii. Od 2009 jest Członkiem Komitetu Naukowego EAU. W tym samym roku współzałożył Towarzystwo Badawcze n/t Inkontynencji (ICI-RS), którego jest aktywnym członkiem. Od 2010 roku zastępca kierownika, a od 2012 roku kierownik Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Recenzent w licznych czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym (European Urology, Urogynecology, Urologia Internationalis, Videochirurgia i in.). Członek komitetów redakcyjnych czasopisma Neurology and Urodynamics, Central European Journal of Urology, Archives of Medicalsciences i in. Piotr Radziszewski jest autorem i współautorem ponad 250 artykułów, kilkunastu rozdziałów w podręcznikach krajowych i międzynarodowych.